cadde-kiralama-hizmetleri

CADDE KİRALAMA
HİZMETLERİ

Mal Sahibi Temsilciliği

Mülkünüzün sürdürülebilir kira modelleri ve doğru kontrat şartlarıyla en uygun kiracıya kiralanmasına aracılık ederiz. Bunun için ihtiyacınız olan özel çözümleri üretir, mülkünüzün varlık değerini maksimize edecek anlaşmaları hayata geçiririz.

Kiracıya Uygun Perakende Alanları Planlama

Günümüz perakende dünyasında tüketici davranışları hızla değişiyor. Markalar ise, bu hızlı değişime ayak uydurmak için farklı alışveriş deneyimleri yaşatacak mekânlar yaratmaya yöneliyorlar. Bu da farklı fiziksel ve kurgusal ihtiyaçları beraberinde getiriyor.


Biz de bu ihtiyaçlara cevap verir, mülk sahipleri ve kiracı adaylarıyla birlikte çalışırız. Tamamen kiracının konseptine ve operasyonel ihtiyaçlarına uygun özel tasarım binalar yaratırız.

Pazarlama ve Kiralama Stratejileri

Engin deneyimimiz ve güçlü bağlantılarımız sayesinde, mülk sahiplerine ve kiracılara doğru pazar verileriyle desteklenen en uygun çözümleri sunarız. Pazarlama faaliyetlerini pazardaki marka ihtiyaçları ve beklentilerini dikkate alarak kurgular, sonuç odaklı etkin bir stratejiyle hareket ederiz. Alternatif finansal modeller ve mimari tasarımlar geliştirerek kiracı adaylarına azami ölçüde fayda sağlayacakları perakende mağazaları kurgularız. Bütün bu faaliyetlerin neticesinde mülk için en uygun kiracıyı tespit eder, tarafların yüksek kazançlı anlaşmalar yapmalarına yardımcı oluruz.

Hukuki ve Ticari Şartların Müzakeresi

Mülk sahipleri ve kiracılar arasında geliştirdiğimiz iş modelinin hukukî altyapısını, hukuk danışmanlarımızla birlikte çalışarak hazırlarız. Kontrat sürecini baştan sona yönetir; tarafların karşılıklı menfaatlerine uygun, sürdürülebilir şartlarda kira kontratları imzalamalarına yardımcı oluruz.

Tekliflerinin Finansal Analizleri

Sürdürülebilir bir kiralama modelinin hayata geçirilmesi için mülk sahipleri ve kiracı adayları arasındaki teklif süreçlerini yönetiriz. Uzun vadede gerek gayrimenkulün değerini muhafaza edecek gerekse de Kiracı’ nın operasyonel faaliyetini sürekli kılacak doğru bir finansal modelin hayata geçirilmesini sağlarız.

Mimari ve Fonksiyonel Planlama

Projenize mimari tasarım aşamasında dahil olur, geliştirme safhalarının tümünü yönetiriz. Gayrimenkulünüzün operasyonel işlevselliğini ve ticari verimliliğini artıracak en etkin tasarımın hayata geçmesini sağlarız.

Operasyonel ve Ticari İyileştirme

Mülkünüzün kira gelirlerini en yüksek seviyeye çıkarabileceğiniz alternatif finansal modelleri çalışırız. Doğru ve sürdürülebilir kurguda kira anlaşmalarının yapılmasına aracılık ederiz.

Lokasyon ve Kira Geliri Analizleri

Var olan veya geliştirmek istediğiniz gayrimenkulünüzün bulunduğu lokasyondaki pazar koşullarını inceleriz. Kısa ve uzun dönem kira getirilerinin finansal analizlerini yaparız.