avm-kiralama-hizmetleri

AVM
HİZMETLERİ

Konsept Geliştirme ve Fonksiyonel Planlama

Birikimimiz ve uzmanlığımızla işinizi henüz proje aşamasındayken ele alırız. Geliştirilecek alışveriş merkezi projenizi, en yüksek kapasiteye ve en verimli kullanıma sahip olacak şekilde planlar, doğru bir finansal model ve mimari kurguyla hayata geçiririz.


Alanlarında uzman yerli ve yabancı çözüm ortaklarımızla birlikte uluslararası alandaki güncel perakende trendlerini, marka performanslarını ve değişen tüketici davranışlarını somut örnekler üzerinden inceleriz. Güncel ve yenilikçi mimari tasarımları göz önünde bulundurarak projeniz için en uygun konsepti geliştiririz.

Marka Karması Belirleme

Global ve yerel pazardaki güncel perakende trendlerini ve marka performanslarını inceler, projenizi sürdürülebilir ve yaşanabilir kılacak doğru marka karmasını oluştururuz.


Hedeflenen tüketici profiline uygun markaları bir araya getireceğimiz bir planlama yapar, markaların satış performanslarını maksizime edecek sürdürülebilir bir yapıyı kurgularız.

Kira Getiri Analizi ve Fizibilite Oluşturma

Mevcut pazar koşulları doğrultusunda mikro ve makro ölçekli finansal modeller üretiriz. Sürdürülebilir bir kira geliri kurgusu için ihtiyacınız olan alternatif senaryoları geliştiririz.


Pazardaki potansiyel riskler ve fırsatlar çerçevesinde etkin bir rekabet analizi yapar, tespitlerimiz doğrultusunda projenizin varlık değerini maksimize edecek stratejileri uygulamaya koyarız.

Kiralama

Projenizi rakiplerinden ayrıştıracak ve eşsiz bir deneyim merkezine dönüştürecek marka kurgusunu oluştururuz.


Belirlenen konsept ve öngörülen marka karmasıyla geliştirilecek projenizde farklı tipteki mağazalar için uygun kiracıları tespit ederiz.


Tüm kiracılarınızla olan müzakere ve kontrat süreçlerini eksiksiz yönetiriz. Pazardaki rekabetçi kira koşullarında, projenizin varlık değerini maksimize edecek sürdürülebilir kira anlaşmalarını hayata geçiririz.

Yeniden Kiralama

Faaliyette olan alışveriş merkezinizde, potansiyel yeni kiracılar için bekleme listesi oluştururuz. Yeni markaların projenize kazandırılması için gerekli olan mimari kurgu ve finansal düzenlemelere yönelik alternatif çözümler üretir, bunların uygulanma süreçlerini yönetiriz.

Nitelikli Yeme & İçme ve Eğlence Alanları Kurgulama

Geleneksel alışveriş merkezleri, yerlerini, tüketicilerin sosyalleştikleri; eğlendikleri ve aynı zamanda farklı deneyimleri bir arada yaşayabildikleri yeni nesil temalı merkezlere bırakıyor. Bu dönüşüm ve gelişim sürecinde, tüketicinin beklentilerini karşılayacak yenilikçi mimari konseptleri tasarlarız. Tasarladığımız mimari konseptlere uygun içerikleri oluşturur ve yönetiriz.


Ziyaretçilerinizin keyifli bir ortamda güzel yemekler yiyebilecekleri, gıda alışverişi yapabilecekleri ve aynı zamanda sosyalleşebilecekleri nitelikli mekânlar yaratırız.

Ticarileştirme (Kiosk Tasarım, Reklam ve Kiralama Stratejileri)

Kiosk Tasarımı ve Kiralama:

Ortak alanlarda, alışveriş merkezinin mimari dokusuyla uyumlu ek ticari birimler tasarlarız. Atıl alanları bu sayede düzenli gelir getiren verimli ticari noktalara dönüştürür ve projenizde marka çeşitliliğini artırırız.


Reklam Alanları ve Kiralama:

Projenize gelir getirecek alternatif ticari uygulamaları hayata geçiririz. Mağaza ve kiosk kiralamaları dışında, alışveriş merkezi içerisindeki farklı noktalarda reklam alanları yaratırız.


Alışveriş merkezindeki mevcut kiracılarınıza veya farklı firmalara bu noktalara özel dijital içerikler ürettiririz. Bu alanlar için kısa ve uzun dönemli anlaşmalar yapar, gelir arttırıcı özel projelere imza atarız.