perakende

TÜRKİYE PERAKENDE SEKTÖRÜ
GAYRİMENKUL PAZARI GÖRÜNÜMÜ 2020

Perakende Pazarı Görünümü raporumuz, bir yandan 2019 yılında perakende sektörünü etkileyen gelişmeleri yorumlarken diğer yandan da 2020 yılı öngörülerine ışık tutuyor.


Değişen pazar koşullarında, 2020 yılındaki olası gelişmeleri değerlendirdiğimiz raporumuzda ayrıca perakende sektöründe öne çıkacak yeni trendleri etraflıca irdeliyoruz.